Japan , Sør- Bird Island nær havbunnen mangan nodule min fant et stort område

Japan Sør Bird Island data Figur

Xinhua News Agency, Tokyo, 29. August – Japanske forskere kunngjorde oppdagelsen av mangan knuter stor gruve i Japan, Sør-Bird Island nær den østligste dype havbunnen, fordelingen område på minst 44.000 kvadratkilometer, mer enn
Kyushu området er også stor.
Dette er det første funnet i Japan et så stort utvalg av sjeldne metaller i nærheten av Sør-Bird Island.

Sør Bird Island område på ca 1,2 kvadratkilometer, omtrent 18 kilometer nordvest fra Tokyo.
Japanske marin forskning og utviklingsinstitusjoner og Universitetet i Tokyo fra 2010 til Sør-Bird Island i nærheten havbunnen mineralressurser undersøkelse i 2013 har vist at tilstedeværelsen av høye konsentrasjoner av sjeldne jord gjørme havbunnen i nærheten av øya.

Forskerne i Sør Bird Island ca 300 km fra slutten av 5500 meter over havet skyer med mangan knuter funnet malm.
Forskerne brukte deep-sea oppdagelses & ldquo; Deep Sea 6500 og rdquo; samling av noen manganmalm knute brand Cigars kjerneprøver og funnet ut at det er rikt på sjeldne metaller kobolt og nikkel, mengden av kobolt er nok bare brukt i Japan i ca 1600.

Japan har prøvd å finne marine avsetninger for å bli kvitt avhengigheten av importert sjeldne metall ressurser.
Men som disse mineralene som ligger i den dype havbunnen, dagens innsamling og bruk, er det fortsatt problemer i fremtiden forventes å bli en viktig sjeldne metall ressurser.